Privacyverklaring

Handbal Leuven verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacy beleid, kunt u contact nemen via info@handbal-leuven.be

Verwerkingsdoeleinden

Handbal Leuven verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van clubleden in het kader van de praktische organizatie van de handbalvereniging.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en (f) de behartiging van een gerechtvaardigd belang (zijnde de organisatie van handbaltraining en handbalwedstrijden).

Overmaken aan derden

Handbal Leuven maakt persoonsgegevens niet over aan derden. Enkel ten aanzien van Vlaamse Handbal Vereniging wordt een beperkt aantal gegevens overgemaakt in het kader van lidmaatschap bij de VHV en verzekeringen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van lidmaatschap worden bewaard zolang de persoon lid is van de handbalclub. Bij het opzeggen van het lidmaatschap zullen de gegevens verwijderd worden.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Elk lid van de handbalclub heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).

Teneinde bovenstaande rechten uit te oefenen, wordt de zorgvrager gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@handbal-leuven.be.

Klacht

De zorgvrager beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be, +32 (0)2 274 48 00).