In Vlaanderen kan je voor de meeste competitiesporten maar voor één club spelen. Dat is ook zo in handbal. Om van de ene club te kunnen overgaan naar een andere, moet je ofwel ontslagen worden door je oude club ofwel zelf je ontslag geven. Dan pas kan je opnieuw lid worden van een club naar keuze.

Handbalclub Leuven (Tigers) heeft in mei ontslag gegeven aan de meeste jeugdspelers, ouders en recreanten. Zo kunnen zij eenvoudig aansluiten bij HC Leuven 2019 als ze dat wensen. Deze lijst werd gepubliceerd in nr. 1843 Handbal 7, het officiële orgaan van de Vlaamse Handbalvereniging. Link: http://www.handbal.be/nl/publicaties/2

Ook als speler kan je vragen om ontslagen te worden. Dat kan alleen maar tijdens een korte periode, namelijk tussen 01 mei en 31 mei. De aanvraag moet gebeuren door een per post aangetekende brief aan de oude club en aangetekende kopie aan de VHV. De ontslagen die aangevraagd werden door de spelers werden gepubliceerd op de website van VHV: http://www.handbal.be/nl/speel-handbal/ontslagen

Speelde je in het seizoen 2018-2019 in Leuven handbal, wil je dat ook graag doen in 2019-2020 bij HC Leuven 2019 en vind je jezelf niet terug op één van de lijsten? Neem dan even contact met ons op via secretariaat@handbal-leuven.