Corona-draaiboek bezoekers Wilsele Sportschuur (laatste update: 12 okt 2020)

Je kan dit draaiboek ook hier downloaden

BASISREGELS 

Ø Wie ziek is, of zich ziek voelt, blijft thuis! 
Ø Vermijd alle onnodige contacten! 
Ø Bewaar de ‘social distance’ van 1.5 m! 
Ø Bewaar een goede handhygiëne! 
Ø Volg ten alle tijden de opgestelde gedragscodes vanuit de federatie en je club! 
Ø Duid minimum 1 Corona-verantwoordelijke aan

1. Algemeen

Dit document bevat de richtlijnen die van toepassing zijn tijdens de matchen in de Sportschuur in Wilsele. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de “leidraad sport en corona” van Sport Vlaanderen (https://www.sport.vlaanderen/media/13868/leidraad.pdf) , de laatste versie van de VHV coronaprotocollen (http://handbal.be/nl/news/detail/943/update-coronaprotocollen) en de richtlijnen van Tofsport Leuven (https://www.tofsport.be/2020/08/28/update-coronamaatregelen-kleurcodes-in-de-sport).

Momenteel (dd 27/09/2020) is code geel van toepassing en de richtlijnen in dit document zijn hierop gebaseerd. Dit protocol is een ‘levend’ document en kan aangepast worden naargelang de situatie en de bijhorende overheidsbeslissingen inzake sport.

De algemene coronaverantwoordelijke van HC Leuven is Jan Meere (jan.meere@gmail.com, 0486/696072).

Er is registratieplicht van iedereen die op een of andere manier deelneemt: spelers, trainers, officials, tegenpartij, toeschouwers… De spelerslijst voor contact tracing moet voor aanvang van de wedstrijd bezorgd worden aan de tafe

2. Aankomst in de sporthal

De sporthallen zijn publieke ruimte dus een mondmasker voor 12j+ is verplicht, zowel in de inkomhal, de gangen, toiletten, zitbanken … enkel niet in de kleedkamer en op het terrein.
Handen wassen of ontsmetten bij het toekomen en vertrekken is verplicht.
Er wordt steeds 1.5 m afstand gehouden van andere gebruikers en personeel.
In de gang wordt steeds de looprichting gerespecteerd.

3. Kleedkamers

In alle sportaccomodaties van de Stad Leuven zijn de kleedkamers gesloten. Er kan dus geen gebruik van gemaakt worden, noch voor, noch na de wedstrijden.

4. De spelers

De spelers komen maximaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd aan in de accommodatie. De spelers van 12j+ dragen verplicht een mondmasker tot op het terrein. Het mag alleen uitgedaan worden tijdens de opwarming en de wedstrijd zelf (ook op de bank). Ze voorzien hun mondmasker van naam en/of markering.
De spelers hebben een eigen gevulde drinkbus bij, gemeenschappelijke drinkflessen zijn verboden.Ze delen geen materiaal (handdoeken, energiebars, eten) op de spelersbank.
De wedstrijd start met een begroeting aan het andere team en de scheidsrechters vanop afstand (3 m), zonder handshakes.
De spelers blijven tijdens de rust in de zaal (aan eigen speelhelft). Het wisselen van bank wordt aangegeven door de scheidsrechters. De spelers gaan tijdens de wedstrijd op geen enkel moment naar de tribunes (tenzij verplicht bij uitsluiting). 
Beide clubs zorgen voor de nodige ontsmettingsmiddelen voor eigen materiaal en spelers.

5. De trainers/begeleiders

De trainers/begeleiders dragen gedurende de ganse tijd een mondmasker, de wedstrijd inclusief.
Ze behouden in de mate van het mogelijke 1.5 m afstand van de spelers op het terrein, de scheidsrechters en tafelofficials.

5. De tafelofficials

De tafelofficials zitten 1,5 m uit elkaar aan de wedstrijdtafel. Ze dragen verplicht een mondmasker. HC Leuven kan 2 eigen tafelofficials voorzien indien dit een week voor de wedstrijd gevraagd wordt via secretariaat@handbal-leuven.be.

6. De supporters

Er kunnen maximum 6 supporters per team plaatsnemen in de zaal. Bijkomende supporters kunnen vanachter het raam van de cafetaria de match volgen. In de cafetaria gelden de horeca-regels i.v.m. corona, zodat ook daar het aantal plaatsen waar de wedstrijd kan gevolgd worden zeer beperkt is. We vragen dus om het aantal supporters zoveel mogelijk te beperken!