Mijn naam is Vanessa Gilmin. Mijn zonen zijn beiden handballers bij de club. Ik ben de Aanspreekpersoon Integriteit (Club-API) van HC Leuven 2019. Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij mij als Club-API terecht met een vraag, een vermoeden of een klacht over grensoverschrijdend gedrag.

Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, afpersing,… ? Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn? Je kan me een mailtje sturen op api@handbal-leuven.be. Als je dit wenst, maak ik tijd voor een telefoontje of een persoonlijk gesprek. Als Club-API luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Rol van de Club-API

De Club-API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hem door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder formuleert de Club-API adviezen over preventieactiviteiten binnen de sportclub en helpt het clubbestuur met het realiseren van deze initiatieven.

Aanspreekpunt en eerste opvang

De Club-API luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller, zonder de rol van hulpverlener op te nemen. Hij toont voldoende empathie, geeft de melder het gevoel dat er geluisterd wordt en stelt het verhaal niet in vraag. Iedereen in de club moet weten wie de Club-API is, hoe ze de Club-API kunnen bereiken en met welke vragen of boodschappen ze bij de hem of haar kunnen aankloppen.

Coördinatie van het handelingsprotocol en doorverwijzing

De Club-API neemt elke vraag of melding serieus. De Club-API start het handelingsprotocol op en zorgt ervoor dat de procedure gevolgd wordt: hij, eventueel bijgestaan door een noodteam, vormt zich een beeld van de situatie, schat de ernst in, en verleent de melder vervolgens informatie en advies of verwijst door. Bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag (rood of zwart) is het niet de taak van de Club-API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan, maar verwijst hij door naar de Federatie-API en/of deskundigen (hulpverlening, politie en justitie …).

Preventie en ondersteuning clubbestuur

In samenwerking met het clubbestuur zorgt de Club-API voor het bekendmaken van het bestaan en de rol van de Club-API, en voor bewustmaking in verband met de gedragscodes. De Club-API blijft op de hoogte van en geeft informatie en advies door aan het clubbestuur over seksueel grensoverschrijdend gedrag.